[Jڪ̷R@X`pG

ثer 9 r վr 10 r վr 11 r

~dߡG

Profile q² Products ~ Brand ~P˯ Services ȤA Contact Us pڭ System tκ޲z Home
v

SHC

v SHC qlpƯUѪR

O

U01-ѥžU

@~W

̤jq / ѪR

SHC1.5C

1500g / 0.05g

SHC3C

3000g / 0.1g

SHC6C

6000g / 0.2g

SHC15C

15Kg / 0.5g

SHC30C

30Kg / 1g

SHC60C

60Kg / 2g

Lؤo

180x292mm ÿ
230x345mm ÿ

q

ػWq, i~ AC q

@~S

w

1/30000 ܸѪRסAAXKp

w

24-bit A/D ഫAʸUŤB

w

۰ʮեB۰ʬٹqBqB۰ksBֶipB۰ʭp歫``ơBLLqĵܡBqĵܡB8 ճ歫OСBCqqĵܡBRq

w

3 LCD sGܡBIө

w

ػWqi 120 pɳsާ@

w

зdzưtGwBiո}

w

UWE xWqžĤ@~P

@sy

@

@ɮפU

ql

 

AȱMu@x_ (02) 2698-1366

1997-2007 Taiwanhonor Precision Corporation.All rights Reserved.

The Best Viewed at 800 X 600 Pixels.Best Bowser is IE 5.0 After Olded.