[Jڪ̷R@X`pG

ثer 9 r վr 10 r վr 11 r

~dߡG

Profile q² Products ~ Brand ~P˯ Services ȤA Contact Us pڭ System tκ޲z Home
v

RDM2S

v RDM2S pUƦ즡

O

U07-RU

@~W

RDM-2S

qd

4.5...60% tq
0...100 ѦҨ

ѪR

0.1%

۰ʸv

ū-28...126J
33 حץ

q

9V iRqq

O

3000

s

RS232

@~S

w

3000 OBƲέp\

w

i۳] 100 ոsաBKd߰O

w

۰ʭp⥭ȡBзǮtBܲ

w

LCD GI}ùBIө

w

ƦrܧtqBūסBBɶ

w

RS232 i~qBitץn

w

iʡGUqBRS232 ɽuBLɽuBwac

w

˶if (DELMHORST P)

@@RDM-2S طLqBzAqTBާ@KBA{ʰIئhؤηū׭ץYơAixstqƾڡAuYiҰʲέp\Aֳtp⵲GCisqBXOŪȻPC@ߤ]teqOBj\BII}ùAzbYVu@ҤU̵MoI

@sy

http://www.delmhorst.com

@ɮפU

ql

@~

UMoisture ElectrodesU

 

AȱMu@x_ (02) 2698-1366

1997-2007 Taiwanhonor Precision Corporation.All rights Reserved.

The Best Viewed at 800 X 600 Pixels.Best Bowser is IE 5.0 After Olded.