[Jڪ̷R@X`pG

ثer 9 r վr 10 r վr 11 r

~dߡG

Profile q² Products ~ Brand ~P˯ Services ȤA Contact Us pڭ System tκ޲z Home
v

Master-H

v Master-H }׭pU۰ʷŸɡUUū

O

U06-ǻU

@~W

d / ̤p

MASTER-50H

Brix 0.0...50.0% / 0.5%

MASTER-80H

Brix 30.0...80.0% / 0.5%

MASTER-93H

Brix 45.0...93.0% / 0.5%

MASTER-100H

Brix 60.0...100.0% / 0.5%

ū׸v

10...30J ۰

@ŤW

100J

@

IP65

@~S

w

MŶqҳ]pA@ŤW100J

w

۰ʷū׸vBСq]IP65^

w

s]pzAŦXåͤOnD

w

@뫬GAŪM

w

ݵ~ߡAiֳtF쥭ŷū

w

~s]pAtΡBn

w

yuBӯBzBP

w

itưGBݯd

w

AXGGBGġBnʶơBʼƪoBM侯@״q

w

饻˶if (ATAGO P)

@@s]p Master-H tCAOPŲ~Ĥ@PɨơuATC ۰ʷū׸vvBuIP65 СvvBu@šv}׭pD

@sy

http://www.atago.tw/

@ɮפU

ql

 

AȱMu@x_ (02) 2698-1366

1997-2007 Taiwanhonor Precision Corporation.All rights Reserved.

The Best Viewed at 800 X 600 Pixels.Best Bowser is IE 5.0 After Olded.