[Jڪ̷R@X`pG

ثer 9 r վr 10 r վr 11 r

~dߡG

Profile q² Products ~ Brand ~P˯ Services ȤA Contact Us pڭ System tκ޲z Home
v

F2000

v F2000 _pUƦ즡

O

U07-RU

@~W

F-2000 / FX-2000

qd

8...40% _tq

O

100

@~S

w

_tq 8...40%BƦrŪ

w

F2000 / FX200 ifttCq

w

FX-2000 #1986 PB12V ~qAAXɶsʴiΥ]󪺧tq

w

Cq 2 A۰̪ܳ 8 ƾڪ̰ȤΥȡBC 4 s@

w

100 ŪȰOСBi۰ʭp⥭

w

iw]WUBWLoXĵiT

w

iʡG10 T(#830-2)B18 T(#830-3)B36 T(#830-4) wqAiJΩζ굩ν_襤Ftuwq(#831)AiΨ˴˹Ϊ´~AHWݷft H-3 ϥ

w

wa

w

˶if (DELMHORST P)

@@A_󪺧tqAiߴBOsAB]OvTiȪnCbYDZpUAٿn_諸tqWɡA|ϷLͪͩWcAɭPūפW@Ӥ޵oۿUMICDELMHORST ̨w諸 F tC_pAĥγ̥iܴq޳NA]Oy{̼зǪkAq˥tqPqɫ׬۹ܤƪYCFX-2000 / F-2000 tC㦳iLqBzAiֳtqPOŪȡA۰ʤRC 100 ƪȡBPNMI{ת̰ŪơCjΤ@馡AHYiާ@AϥΧֳtKC

@sy

http://www.delmhorst.com

@ɮפU

ql

@~

UMoisture ElectrodesU

 

AȱMu@x_ (02) 2698-1366

1997-2007 Taiwanhonor Precision Corporation.All rights Reserved.

The Best Viewed at 800 X 600 Pixels.Best Bowser is IE 5.0 After Olded.